0984 437 839

Showing 1–12 of 49 results

 • Model:1230ES
 • Trọng lượng:227 kg
 • Chiều cao làm việc:3.66m
 • Diện tích làm việc:0.68 x 1.25m
 • Trọng tải:500 lbs
 • Loại:Cố định
 • Nguồn điện:Điện

 • Model:1930ES
 • Trọng lượng:1247 kg
 • Chiều cao làm việc:5.72m
 • Diện tích làm việc:0.76 x 1.7m
 • Tải trọng:500 lbs
 • Loại:Cố định
 • Nguồn điện:Điện
 • ACV:110 V / 220 V

 • Model:1932RS
 • Trọng lượng:1360 kg
 • Chiều cao làm việc:5.8m
 • Diện tích làm việc:1.82 x .68m
 • Trọng tải:500 lbs
 • Loại:Cố định
 • Nguồn điện:Điện

 • Model:2030ES
 • Trọng lượng:1700 kg
 • Chiều cao làm việc:6.10m
 • Diện tích làm việc:0.76 x 2.3m
 • Tải trọng:800 lbs
 • Loại:Gấp xếp
 • Nguồn điện:Điện
 • ACV:110 V / 220 V

 • Model:2646 ES
 • Trọng lượng:2163 kg
 • Chiều cao làm việc:7.92 m
 • Diện tích làm việc:1.12 x 2.5m
 • Trọng tải:700/1000 lbs
 • Loại:Gấp xếp
 • Nguồn điện:Điện ACV:110 V / 220 V

 • Model:3246ES
 • Trọng lượng:2168 kg
 • Chiều cao làm việc:9.68m
 • Diện tích làm việc:1.12 x 2.5m
 • Trọng tải:700/1000 lbs
 • Loại:Gấp xếp
 • Nguồn điện:Điện ACV:110 V / 220 V

 • Model:3248RS
 • Trọng lượng:2300 kg
 • Chiều cao làm việc:9.75m
 • Diện tích làm việc:1.08 x 2.15m
 • Trọng tải:500 lbs
 • Loại:Gấp xếp Nguồn điện :Điện

 • Model: TM12
 • Chiều cao sàn: 3.63 m
 • Chiều cao làm việc: 5.6 m
 • Tải trọng : 227 kg
 • Kích thước sàn : 0.74 m x 0.96 m
 • Chiều rộng tổng thể: 0.76m
 • Chiêu dài tổng thể: 1.39
 • Khả năng leo dốc: 25%

 • Model:SJ12
 • Chiều cao làm việc:5.65 m
 • Chiều cao sàn cực đại:3.65 m
 • Chiều cao sàn cực tiểu:0.45 m
 • Chiều rộng tổng thể:0.77 m
 • Chiều dài tổng thể:1.37 m
 • Trọng lượng:782 kg
 • Khả năng leo dốc :30%

 • Model:SJ16
 • Chiều cao làm việc:6.75 m
 • Chiều cao sàn cực đại:4.75 m
 • Chiều cao sàn cực tiểu:0.45 m
 • Chiều rộng tổng thể:0.77 m
 • Chiều dài tổng thể:1.37 m
 • Trọng lượng:966 kg
 • Khả năng leo dốc :30%

 • Model:SJ46 AJ
 • Chiều cao làm việc:16.15 m
 • Chiều cao sàn :14.15 m
 • Tầm với ngang:7,68 m
 • Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m
 • Trọng lượng:6 981 kg
 • Tải trọng:227 kg

 • Model:800A /AJ
 • Trọng lượng:15559 kg
 • Chiều cao làm việc:80 ft
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:500 lb 500 lb
 • Nguồn điện: động cơ động cơ