0984 437 839

Showing 1–12 of 15 results

 • Model:800A /AJ
 • Trọng lượng:15559 kg
 • Chiều cao làm việc:80 ft
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:500 lb 500 lb
 • Nguồn điện: động cơ động cơ

 • Model:800S
 • Trọng lượng:15060 kg
 • Chiều cao làm việc:80 ft
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:1000 lbs
 • Loại: lốp hơi
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:1250AJP
 • Trọng lượng:19958 kg
 • Chiều cao làm việc:38.1m
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:500 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:1500SJ
 • Trọng lượng:21773 kg
 • Chiều cao làm việc:45.7m
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:500 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:1850SJ
 • Trọng lượng:27352 kg
 • Chiều cao làm việc:56.6m
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • tải trọng:500 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn: động cơ

 • Chiều cao Bệ: 12.29 m / 40 ft
 • Tầm với Ngang : 10.39 m / 34 ft
 • Tải trọng Bệ - Giới hạn : 450 kg / 992 lb
 • Tải trọng Bệ - Không giới hạn : 230 kg / 507 lb

 • Model:460SJ
 • Trọng lượng:7189 kg
 • Chiều cao sàn làm việc:46 ft
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:500 lbs
 • Loại :lốp hơi
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:450AJ
 • Trọng lượng:6010 kg
 • Chiều cao sàn làm việc:45 ft
 • Diện tích làm việc:0.76 x 1.83m
 • Tải trọng:500 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:800A
 • Trọng lượng:15559 kg
 • Chiều cao làm việc:80 ft
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:500 lbs
 • Loại: lốp hơi
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:450A  450AJ
 • Trọng lượng:5783 kg 6010 kg
 • Chiều cao làm việc:45 ft 45 ft
 • Diện tích làm việc:0.76 x 1.83m  0.76 x 1.83m
 • Tải trọng:500 lb 500 lb
 • Nguồn điện:động cơ động cơ

 • Model:600A
 • Trọng lượng:10047 kg
 • Chiều cao làm việc:60 ft 5"
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:1000 lbs
 • Loại:lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:600AJ
 • Trọng lượng:10455 kg
 • Chiều cao làm việc:60 ft 7"
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:500 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ