0984 437 839

JLG 1230ES Xe nâng người dạng ống đứng

  • Model:1230ES
  • Trọng lượng:227 kg
  • Chiều cao làm việc:3.66m
  • Diện tích làm việc:0.68 x 1.25m
  • Trọng tải:500 lbs
  • Loại:Cố định
  • Nguồn điện:Điện