0984 437 839

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Model:260 MRT
 • Trọng lượng:3338 kg
 • Chiều cao làm việc:13.11m
 • Diện tích làm việc:1.65 x 2.59m
 • Tải trọng:1250 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:4394RT
 • Trọng lượng:6940 kg
 • Chiều cao làm việc:13.11m
 • Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m
 • Tải trọng:1500 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:4394RT
 • Trọng lượng:6940 kg
 • Chiều cao làm việc:13.11m
 • Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m
 • Tải trọng:1500 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ