0984 437 839

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Model:SJ12
 • Chiều cao làm việc:5.65 m
 • Chiều cao sàn cực đại:3.65 m
 • Chiều cao sàn cực tiểu:0.45 m
 • Chiều rộng tổng thể:0.77 m
 • Chiều dài tổng thể:1.37 m
 • Trọng lượng:782 kg
 • Khả năng leo dốc :30%

 • Model:SJ16
 • Chiều cao làm việc:6.75 m
 • Chiều cao sàn cực đại:4.75 m
 • Chiều cao sàn cực tiểu:0.45 m
 • Chiều rộng tổng thể:0.77 m
 • Chiều dài tổng thể:1.37 m
 • Trọng lượng:966 kg
 • Khả năng leo dốc :30%