0984 437 839

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Model:1930ES
 • Trọng lượng:1247 kg
 • Chiều cao làm việc:5.72m
 • Diện tích làm việc:0.76 x 1.7m
 • Tải trọng:500 lbs
 • Loại:Cố định
 • Nguồn điện:Điện
 • ACV:110 V / 220 V

 • Model:1932RS
 • Trọng lượng:1360 kg
 • Chiều cao làm việc:5.8m
 • Diện tích làm việc:1.82 x .68m
 • Trọng tải:500 lbs
 • Loại:Cố định
 • Nguồn điện:Điện

 • Model:2030ES
 • Trọng lượng:1700 kg
 • Chiều cao làm việc:6.10m
 • Diện tích làm việc:0.76 x 2.3m
 • Tải trọng:800 lbs
 • Loại:Gấp xếp
 • Nguồn điện:Điện
 • ACV:110 V / 220 V

 • Model:2646 ES
 • Trọng lượng:2163 kg
 • Chiều cao làm việc:7.92 m
 • Diện tích làm việc:1.12 x 2.5m
 • Trọng tải:700/1000 lbs
 • Loại:Gấp xếp
 • Nguồn điện:Điện ACV:110 V / 220 V

 • Model:3246ES
 • Trọng lượng:2168 kg
 • Chiều cao làm việc:9.68m
 • Diện tích làm việc:1.12 x 2.5m
 • Trọng tải:700/1000 lbs
 • Loại:Gấp xếp
 • Nguồn điện:Điện ACV:110 V / 220 V

 • Model:3248RS
 • Trọng lượng:2300 kg
 • Chiều cao làm việc:9.75m
 • Diện tích làm việc:1.08 x 2.15m
 • Trọng tải:500 lbs
 • Loại:Gấp xếp Nguồn điện :Điện

 • Model:3369LE
 • Trọng lượng:4247 kg
 • Chiều cao làm việc:10.06m
 • Diện tích làm việc:1.65 x 2.92m
 • Trọng tải:1000 lbs
 • Loại:Lốp trần Nguồn điện:Điện

 • Model:4069LE
 • Trọng lượng:4790 kg
 • Chiều cao làm việc:12.19m
 • Diện tích làm việc:1.65 x 2.92m
 • Trọng tải:800 lbs
 • Loại:Lốp trần Nguồn điện:Điện