0984 437 839

Hiển thị một kết quả duy nhất

  1. Điện áp định mức/ Rated Voltage : 230V
  2. Dòng điện định mức/ Rated Current : 28.2A
  3. Công suất định mức /Rated Watts : 6500W
  4. Công suất cực đại /Surge Watts : 7000W
  5. Hệ thống khởi động /Start System : Giật nổ + Đề nổ

  1. Điện áp định mức/ Rated Voltage : 230V
  2. Dòng điện định mức/ Rated Current : 28.2A
  3. .Công suất định mức /Rated Watts : 6500W
  4. Công suất cực đại /Surge Watts : 7000W
  5. Hệ thống khởi động /Start System : Giật nổ + Đề nổ