0984 437 839

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Model:SJ46 AJ
 • Chiều cao làm việc:16.15 m
 • Chiều cao sàn :14.15 m
 • Tầm với ngang:7,68 m
 • Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m
 • Trọng lượng:6 981 kg
 • Tải trọng:227 kg

 • Model:SJ51 AJ
 • Chiều cao làm việc:17.58 m
 • Chiều cao sàn làm việc:15.58 m
 • Tầm với ngang:9.16 m
 • Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m
 • Trọng lượng:7316 kg
 • Tải trọng:227 kg

 • Model:SJ63 AJ
 • Chiều cao làm việc:21.38 m
 • Chiều cao sàn:19.38 m
 • Tầm với ngang:12.19 m
 • Diện tích sàn làm việc:0.91 x 2.44 m
 • Trọng lượng:10,045 kg
 • Tải trọng:227 kg