0984 437 839

Khung nâng dạng ống đứng Skyjack SJ 16

  • Model:SJ16
  • Chiều cao làm việc:6.75 m
  • Chiều cao sàn cực đại:4.75 m
  • Chiều cao sàn cực tiểu:0.45 m
  • Chiều rộng tổng thể:0.77 m
  • Chiều dài tổng thể:1.37 m
  • Trọng lượng:966 kg
  • Khả năng leo dốc :30%